• Imprimeix

Pla territorial parcial de les Comarques Centrals

Aprovació definitiva

En data 16 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals. L'acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5241, de 22 d'octubre de 2008, a l'efecte de la seva executivitat immediata.

1. Preàmbul

1.1. Marc legal del Pla
1.2. Sentit i abast del planejament territorial
1.3. Contingut i format dels plans territorials


2. Les premisses del Programa de Planejament Territorial

2.1. Consideracions generals
2.2. Criteris de planejament
2.3. Escenaris econòmics i demogràfics


3. L'àmbit funcional de les comarques centrals

3.1. Determinació de l’àmbit del Pla
3.2. Característiques essencials i factors clau de l’àmbit del Pla. Punts forts, punts febles i reptes


4. Components socials i econòmics de les comarques centrals (2,5 MB)

4.1. L’àmbit del Pla. El centre geogràfic de Catalunya
4.2. El poblament
4.3. Les comarques centrals en l’escenari de la Catalunya de ciutats. Factors claus de l’estructura socioeconòmica
4.4. Els serveis i equipaments


5. Objectius específics del Pla territorial

5.1. Emmarcament dels objectius i contingut del Pla
5.2. Escenaris per a l’any 2026 i processos de transformació territorial
5.3. Els objectius específics del Pla


6. Sistema d'espais oberts (5,7MB)

6.1. Introducció
6.2. Els espais oberts a les comarques centrals
6.3. Sòl de protecció especial
6.4. Sòl de protecció territorial
6.5. Sòl de protecció preventiva
6.6. Síntesi de propostes i recomanacions
Annex (1,9 MB) - - Sentència del TSJC 508/2008 – Annex modificat


7. Sistema d'assentaments (1,2 MB)

7.1. Conceptes i dades de sortida
7.2. L’estructuració de l’àmbit
7.3. Avaluació de les necessitats de sòl per a l’activitat econòmica i d’habitatge en l’escenari 2026
7.4. Definició d’estratègies de desenvolupament urbanístic
7.5. Fórmules de cooperació supramunicipal
7.6. Propostes del Pla per als àmbits
Annexos (4,8 MB)


8. Infraestructures i mobilitat (2,2 MB)

8.1. Anàlisis de mobilitat
8.2. El sistema viari
8.3. El sistema ferroviari
8.4. El sistema aeroportuari
8.5. Propostes dels sistemes de mobilitat


9. Infraestructures energètiques

Data d'actualització:  15.02.2016