Segons la Llei de política territorial, són plans territorials sectorials els que elaboren els departaments de la Generalitat i tenen incidència en tot el territori de Catalunya.

Data d'actualització:  08.07.2015