• Imprimeix

Pla director territorial de l'Empordà

El Pla director territorial de l'Empordà ha quedat sense efecte, d'acord amb el previst a la disposició final de la normativa del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat per Acord del Govern de 14 de setembre de 2010 i publicat al DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010.

Data d'actualització:  11.11.2010