Muntanya

Accés a les diferents línies d'ajuts vinculades a les polítiques de muntanya

Paisatge

Promoció d'actuacions de millora de paisatge: projectes, estudis, subvencions i cartes de paisatge