• Imprimeix

Millora de l'accessibilitat a les estacions d'FMB

Millora de l'accessibilitat a les estacions de Metro i FGC

Millora de l'accessibilitat a les estacions de Metro i FGC

El Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2011-2020 conté un programa específic de modernització i millora de les xarxes existents amb tres grans tipus d’intervencions a les actuals xarxes ferroviàries metropolitanes (metro, FGC i Rodalies). Una d’elles són les actuacions de millora en infraestructura i estacions, que inclou les adaptacions pendents d’estacions a persones de mobilitat reduïda (PMR).

Les obres consisteixen fonamentalment en la instal·lació d’ascensors de vestíbul a carrer i de vestíbul a andana, així com en la creació d’encaminaments per a invidents en els recorreguts adaptats. Tots els ascensors disposaran de doble connexió de servei elèctric per poder funcionar en cas d’avaria, i també, de sistema “rescatamàtic” perquè es pugui fer l’evacuació cap a la part superior en cas de fallida dels sistemes elèctrics de l’estació. Aquestes obres es complementen amb la construcció de rampes.

La xarxa de metro té actualment 156 estacions, comptant les 2 estacions del funicular de Montjuïc i les 27 incloses als ramals de l’L9/L10 (12 a Santa Coloma i Badalona, i 15 a la nova L9Sud inaugurada el 12 de febrer de 2016). Les noves estacions ja es projecten amb els accessos adaptats a les persones amb mobilitat reduïda.

Actualment, a la xarxa de metro s’està treballant en l’adaptació de les estacions de l’L1, L3, L4 i L5. Les línies L2 i L11 ja estan completament adaptades des de la seva entrada en servei, així com també els trams de la nova línia L9/L10.

De les 156 estacions existents, ja estan adaptades 142, la qual cosa representa el 91% del total:

 

  Estacions adaptades Total estacions % adaptació
L1 26 30 87%
L2 18 18 100%
L3 24 26 92%
L4 17 22 77%
L5 23 26 88%
L9/L10 27 27 100%
L11 5 5 100%
Funicular de Montjuïc 2 2 100%
TOTAL 142 156 91%

 

Notes de premsa

Data d'actualització:  09.08.2018