• Imprimeix

Aeroports

Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya (2009-2015)

El 20 de gener de 2009 el Govern de la Generalitat va aprovar definitivament el Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya (2009-2015).

Transcorreguts cinc anys des de l’aprovació del primer Pla d’aeroports de Catalunya, el 26 d’agost de 2003, l’evolució i el creixement sostingut de l’aviació comercial durant els darrers anys, les previsions del desplegament del nou Estatut i els possibles traspassos en matèria aeroportuària feien necessari revisar la vigència d’aquell Pla d’aeroports i desenvolupar nous instruments en la política aeroportuària del Govern. 

El  Pla d’aeroports és l’instrument que regirà el desenvolupament de les instal·lacions aeroportuàries competència de la Generalitat, i en desplegament, del nou Estatut 2006. Els aeroports de Girona, Reus i Sabadell, hauran de ser desclassificats com d’interès general i traspassats a la Generalitat de Catalunya. L’aeroport de Barcelona també iniciarà una nova etapa en la seva gestió, a partir de l’acord del Consell de Ministres de 1 d’agost de 2008, en el que es preveu l’entrada de la Generalitat de Catalunya en la gestió de l’Aeroport de Barcelona.

Els aeroports comercials, amb el de Barcelona al davant, són un element fonamental en el desenvolupament econòmic del país i la seva estratègia coordinada esdevé clau per al futur de la capacitat competitiva de l’economia de Catalunya en un món global.

Es per això que aquest Pla representa un salt qualitatiu i quantitatiu molt important, per que incorpora la xarxa d’aeroports comercials a Catalunya com un eix bàsic del seu desenvolupament.

Prioritats del Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya

  1. Fort impuls de la xarxa d’aeroports comercials i aeròdroms de Catalunya per a millorar la capacitat de l’economia catalana en entorn cada vegada més global.
  2. Incorporar en un sol document la planificació de totes les actuacions a desenvolupar per la Generalitat sobre les infraestructures de la seva competència.
  3. Creació d’un ens gestor per accelerar i reforçar l’acció de Govern en aquest àmbit, poder assumir els traspassos dels aeroports de Girona, Reus, Sabadell i donar impuls als nous aeroports de Lleida-Alguaire, la Seu Pirineus-Andorra (la Seu d’Urgell), l’aeroport corporatiu-empresarial i el de les Terres de l’Ebre.
  4. Desenvolupar un model de gestió de les infraestructures aeroportuàries fonamentat amb la cerca de l’excel·lència mediambiental i la gestió de proximitat de les infraestructures que garanteixi la integració social a les dones i els homes mitjançant el principi d’accessibilitat territorial.
  5. Donar suport a la consolidació de Barcelona com un aeroport internacional de connexions de llarg recorregut i de qualitat; promoure la ciutat aeroportuària com a motor de l’activitat econòmica i connectar el projecte amb la zona Franca i el port de Barcelona; i ampliar les infraestructures de l’aeroport de Girona.
  6. Donar suport al nou Pla director de l’aeroport de Reus i al programa d’inversions per incrementar el nombre de passatgers i la seva diversificació.
  7. Construir el nou aeroport de Lleida-Alguaire que actuï com un element vertebrador del reequilibri territorial i motor de l’economia de les Terres de Lleida i de connexió amb els Pirineus; repensar el model de l’antic aeroport de la Seu construint un aeroport comercial; i desenvolupar un projecte d’aeroport corporatiu empresarial per reforçar i facilitar la presència d’empreses a Catalunya.
  8. Estendre i consolidar una xarxa d’aeròdroms.
  9. Reforçar la xarxa d’heliports en la seva tasca de serveis d’interès social i d’interès comunitari i potenciar-los com instruments que faciliten la implantació d’empreses que utilitzen l’helicòpter per als seus desplaçaments.
  10. Col·laborar en la dinamització de la indústria aeronàutica ubicada a Catalunya, potenciar la formació, la recerca i la innovació en aquest sector i crear un clúster aeroportuari i aeronàutic prop dels aeroports.

 

Data d'actualització:  10.01.2019