Aeroports

Accés a la xarxa d'instal·lacions aeroportuàries de Catalunya

Carreteres

Programes i actuacions en marxa a la xarxa viària catalana

Logística

Principals plataformes logístiques de distribució promogudes per la Generalitat i actuacions en sòl per a activitats econòmiques.

Mobilitat sostenible

Accés a altres actuacions de mobilitat sostenible

Ports

Programes i actuacions portuàries a la costa catalana

Transport públic

Actuacions en curs a les xarxes de Metro, FGC i autobusos, en trens tramvia i en projectes ferroviaris