Què és el BIM?

El Building Information Modelling (BIM) és una metodologia de treball on col·laboren de forma contínua els diferents agents que participen en el cicle de vida de l'obra civil i de l'edificació i, d’aquesta manera, es facilita el traspàs d’informació entre ells. Consisteix en l’elaboració d’un model col·laboratiu i virtual en tres dimensions en el qual s’integra tota la informació gràfica, econòmica i temporal, entre d’altra, sobre el qual treballen tots els agents, de manera que el model està en constant evolució i recull tota la informació actualitzada que ha de permetre operar durant les diferents fases del cicle de vida de les obres.

Vídeo explicatiu sobre què és el BIM?