Evolució de la inversió en R+D+I del Departament extreta de la base de dades IRENEU

La campanya anual IRENEU recull el finançament de la Generalitat de Catalunya a l'R+D+I. Pel que fa al Departament de Territori i Sostenibilitat, l'evolució de la inversió en R+D+I des de l'any 2007 ha estat la que es mostra al gràfic següent.

 

Any Import en € Departament
2007 8.207.467,89 PTOP
2008 15.880.105,92 PTOP
2009 8.894.821,24 PTOP
2010 8.010.880,12 PTOP
2011 7.349.237,43 Territori i Sostenibilitat
2012 5.201.818,46 Territori i Sostenibilitat
2013 6.598.265,15 Territori i Sostenibilitat
2014 4.110.072,80 Territori i Sostenibilitat
2015 10.241.624,10 Territori i Sostenibilitat
2016 6.589.457,23 Territori i Sostenibilitat
2017 6.108.432,71 Territori i Sostenibilitat

 

 inversio_global

 

Fem també el mateix anàlisi aplicat a les direccions generals i ens adscrits al Departament, és a dir, extraiem la inversió informada durant les campanyes IRENEU anuals.

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

 

Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 811.003,66 69.033,00 127.331,15 34.653,00 0,00 137.994,44 100.037,03

 

aca

Agència de Residus de Catalunya (ARC)

Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 15.014,15 27.656,00 28.156,00 25.281,57 25.449,88 34.543,74 105.979,41

 

arc

 

Autoritat del Transport Metropolità

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 177.308,02 59.778,00 144.631,42 60.000,00 0,00 16.200,00 579.658,44 147.785,29 131.815,56 7.669,30

atm

Centres Logístics de Catalunya (CIMALSA)

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 29.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

cimalsa

Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat

Any 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 960.797,05 5.644.898,59 1.103.038,20 892.375,63

dgim

Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Any 2013 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 375.184,20 0,00 85.614,00 81.570,24 46.459,50

 dgotu

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 169.444,00 316.318,67 183.126,70 270.222,50 197.503,87 0,00 30.000,00

dgpa

 

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 128.492,82 62.618,20 200.160,00 214.343,00 203.490,00 135.901,52 264.554,08

dgqa

Direcció General de Transports i Mobilitat

Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 0 0 84.363,74 1.047.537,44 69.362,00 85.449,09 58.290,54

dgtm

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 440.328,01 2.918.348,76 1.200.000,00 622.070,45 290.359,68 312.620,00 467.879,00 825.254,00 746.569,65 761.215,14

 fgc

 

Gabinet Tècnic i Secretaria General

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
435.146,59 683.892,00 760.202,00 419.058,00 0,00 69.732,26 69.732,26 114.887,02 568.790,00 46.459,50

 

gabinet

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

Any 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 672.652,02 884.775,28 718.895,00 609.308,45

icgc

Institut Català del Sòl (INCASOL)

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 519.455,15 86.221,40 38.381,52 191.505,44 0,00 209.138,82 34.089,90 68.333,40 43.659,74 19.051,00

incasol

 

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)

Any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 13.920,00 0 0 0 0 167.557,50 43.892,39 43.643,85 186.444,30

idece

Ports de la Generalitat

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 74.230,10 75.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ports

Servei Meteorològic de Catalunya

Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversió en R+D+I en € 31.500,00 54.000,00 78.212,00 45.624,00 60.947,14 411.088,70 444.836,70

smc

Agència de l'Habitage de Catalunya (2011-2014)

Any 2011 2012 2013 2014
Inversió en R+D+I en € 1.662.687,52 855.783,20 305.793,99 265.411,55

ahc

Direcció General d'Arquitectura i Paisatge (2008-2010)

Any 2008 2009 2010
Inversió en R+D+I en € 10.150,00 0,00 91.522,68

 dgap

Direcció General de Carreteres (2008-2013)

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inversió en R+D+I en € 1.262.322,94 560.014,05 1.223.605,78 142.015,26 34.829,76 2.253.164,00

dgc

Direcció General del Transport Terrestre (2008-2010)

Any 2008 2009 2010
Inversió en R+D+I en € 29.928,00 319.380,80 129.069,31

dgtt

Direcció General d'Urbanisme (2010-2012)

Any 2010 2011 2012
Inversió en R+D+I en € 480.000,00 483.114,16 545.029,16

dgu

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008-2013)

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inversió en R+D+I en € 565.938,55 527.421,38 535.855,00 458.586,00 318.913,00 336.466,00

icc

Institut Geològic de Catalunya (2008-2013)

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inversió en R+D+I en € 378.128,01 556.591,76 774.957,72 661.778,59 424.142,33 229.182,22

igc

Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana

Any 2014
Inversió en R+D+I en € 352.623,99

secre_habitatge

Aportacions del Departament als centres pel manteniment de l'estructura de recerca

Centre d'Innovació del Transport (CENIT)

 

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aportació del Departament en € 300.000,00 300.000,00 278.550,00 216.753,86 162.833,51 111.194,73

cenit


Centre Internacional d'Investigació de Recursos Costaners (CIIRC)

 

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aportació del Department en € 49.523,43 67.054,00 62.259,64 47.317,33 48.697,42 33.713,60 33.713,60 33.713,60 33.713,60 33.713,60

ciirc


Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)

 

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aportació del Departament en € 49.523,43 67.054,00 62.259,64 47.317,33 48.697,42 33.713,60 33.713,60 33.713,60 33.713,60 33.713,60

cimne


Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

 

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aportacions del Departament en € 110.872,00 114.752,52 106.547,71 699.220,84 906.462,76 741.344,43 707.435,07 679.847,07 713.199,01 889.270,77

 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals


Centre d'Investigació en Epidemiologia Ambiental (CREAL)

 

Any 2011 2012 2013 2014 2015
Aportació del Departament en € 240.000,00 232.800,00 174.600,00 174.600,00 167.616,00

creal


Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

 

Any 2016 2017
Aportació del Departament en € 280.600,00 280.600,00

ctecno_forestal


Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

 

Any 2015 2016 2017
Aportació del Departament en € 172.148,79 172.148,79 172.148,79

cttc


El Far, Centre de Treballs del Mar

 

Any 2009 2010 2011 2012 2013
Aportació del Departament en € 200.676,15 186.327,81 149.062,75   33.713,60

el_far


Consorci per la Protecció i la gestió dels espais naturals

 

Any 2016 2017
Aportació del Departament en € 151.168,00 170.000,00

espais_nat


Fundació Fòrum Ambiental

Any 2016
Aportació del Departament en € 8.730,00

forum_amb


Institut de Geomàtica

 

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportació del Departament en € 147.805,00 345.677,00 320.961,00 361.612,34 229.531,72 172.148,79 172.148,79

 

geomatica 


Institut d'Estudis Territorials (IET)

 

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aportació del Departament en € 894.329,53 894.329,53 830.384,97 1.386.218,19 830.214,59 723.113,01

 

iet


Institut de Ciències del Clima

 

Any 2014 2015 2016
Aportació del Departament en € 150.000,00 150.000,00 164.000,00

Ins_ciencies_clima


Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC)

 

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aportació del Departament en € 700.000,00 700.000,00 649.950,00 493.962,00 439.331,30 234.631,95 234.631,95 234.631,95 234.631,95 264.131,95

 

itec


 

Observatori de l'Ebre

 

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aportació del Departament en € 30.000,00 30.000,00 30.000,00 24.000,00   17.000,00 50.000,00   14.000,00 50.000,00

 

obs_ebre


 

Observatori del Paisatge de Catalunya

 

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aportació del Departament en € 305.405,00 375.450,00 348.605,33 271.968,92 234.587,58 244.184,54 258.370,47 258.370,47 253.177,12 258.370,47

 

obs_pais2

 

Data d'actualització:  25.04.2018