• Imprimeix

JORNADA III | Una estratègia de país per fer compatible la vocació global amb la vinculació al lloc.(Bases polítiques). 18 de maig de 2017

Catalunya Futur Verd

 

És possible construir el posicionament internacional de Catalunya basat en la vessant ambiental i en l’actualiltzació de la seva mediterraneïtat? Els nous valors de consciència social i territorial tenen com a demanda comuna la necessitat d’incorporar i d’aprofitar el factor ambiental en qualsevol estratègia de futur. Per desenvolupar el concepte de la nova territorialitat caldrà, entre altres, promoure un coneixement multidisciplinari que sàpiga generar una visió integrada i moderna de la sostenibilitat i que, per tant sigui capaç d’incidir, en clau positiva, sobre les decisions individuals, empresarials i institucionals. Assegurar el compromís institucional i de la societat civil de fer compatible la vocació global amb la vinculació local, així com propagar els casos d’èxit actuals i emergents, pot ser la base per construir un model català de progrés basat en l’eficiència ambiental en el context de la Mediterrània Occidental.


9:00 Inauguració. Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat


9:10 Sessió 1 Actuacions emergents. Desenvolupament basat en el lloc i en la circularitat de processos i recursos. Empresa, creativitat, recerca, innovació i formació.

Sergi Ferrer-Salat. Economista. President del Grup Ferrer Internacional
Eduard Vallory. Politòleg i sociòleg. Director de Escola Nova 21
Alba Cabañas. Economista. Directora de Medi Ambient de Foment del Treball
Luís Falcón. Arquitecte urbanista. CEO de inAtlas

10:30 Debat

11:15 Pausa


11:45 Sessió 2 Polítiques vintcentistes: ciutats fèrtils i camps creatius. Visions territorials. De la Catalunya ciutat a la Catalunya en xarxa. Governança territorial. Mediterraneïtat.

Pere Torres. Biòleg. Director general de l’ATM de Barcelona
Francesc Muñoz. Geògraf. Professor del Departament de Geografia (UAB)
Anna Ayuso. Advocada. Investigadora del CIDOB
Josep Enric Llebot. Físic. Catedràtic de Física de la Matèria Condensada (UAB)

13:15 Debat. Agustí Serra (relator/moderador). Director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme

14:00 Cloenda. Ferran Falcó, Secretari general de Territori i Sostenibilitat

Exposició/presentació de pòsters de casos d’èxit.

 

#CatFuturVerd

Data d'actualització:  07.03.2017