• Imprimeix

JORNADA III | Una estratègia de país per fer compatible la vocació global amb la vinculació al lloc.(Bases polítiques). 18 de maig de 2017

Catalunya Futur Verd

 

És possible construir el posicionament internacional de Catalunya basat en la vessant ambiental i en l’actualiltzació de la seva mediterraneïtat? Els nous valors de consciència social i territorial tenen com a demanda comuna la necessitat d’incorporar i d’aprofitar el factor ambiental en qualsevol estratègia de futur. Per desenvolupar el concepte de la nova territorialitat caldrà, entre altres, promoure un coneixement multidisciplinari que sàpiga generar una visió integrada i moderna de la sostenibilitat i que, per tant sigui capaç d’incidir, en clau positiva, sobre les decisions individuals, empresarials i institucionals. Assegurar el compromís institucional i de la societat civil de fer compatible la vocació global amb la vinculació local, així com propagar els casos d’èxit actuals i emergents, pot ser la base per construir un model català de progrés basat en l’eficiència ambiental en el context de la Mediterrània Occidental.


9:00 Inauguració. Agustí Serra. Director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme [video introducció] [video]


9:10 Sessió 1 Actuacions emergents. Desenvolupament basat en el lloc i en la circularitat de processos i recursos. Empresa, creativitat, recerca, innovació i formació. [video]

L’empresari i la societat: una nova filantropia pel segle XXI [pdf] [video]
Sergi Ferrer-Salat | Economista. President del Grup Ferrer Internacional

Desenvolupament sostenible i canvi educatiu [video]
Eduard Vallory | President del Centre UNESCO de Catalunya i director d'Escola Nova 21

Empresa i geometria: el diàmetre de l’economia circular [video]
Alba Cabañas| Economista especialitzada en medi ambient, sostenibilitat i empresa

La fi del territori (com el coneixem avui). Cap a una nova governança en l'era digital [pdf] [video]
Luís Falcón | Arquitecte urbanista. CEO d'inAtlas

 

10:30 Debat. Josep Planas (relator/moderador). Subdirector general d’Informació i Foment de la Sostenibilitat [video]

11:15 Pausa


11:45 Sessió 2 Polítiques vintcentistes: ciutats fèrtils i camps creatius. Visions territorials. De la Catalunya ciutat a la Catalunya en xarxa. Governança territorial. Mediterraneïtat. [video]

L'efectivitat, més enllà de l’eficàcia i l’eficiència [video]
Pere Torres | 
Biòleg. Director general de l’ATM de Barcelona

De ciutadans a territorians. Reptes de futur [video]
Francesc Muñoz | Geògraf. Director de l'Observatori de la Urbanització de la UAB

Empoderament social de l’agenda 2030 [pdf] [video]
Anna Ayuso | Advocada. Investigadora del CIDOB

Escletxes efectives en política [video]
Josep Enric Llebot | Físic. Catedràtic de Física de la Matèria Condensada (UAB) 

 

13:15 Debat. Xavier Baulies (relator/moderador). Responsable de Recerca i Innovació [video]

14:00 Cloenda. Ferran Falcó, Secretari general de Territori i Sostenibilitat [video]

Exposició/presentació de pòsters de casos d’èxit.

 

#CatFuturVerd

Data d'actualització:  07.03.2017