• Imprimeix

JORNADA II | Cap a un nou model de desenvolupament basat en l’eficiència ambiental. (Bases biofísiques). 26 d'abril de 2017

Catalunya Futur Verd

 

On som? Quines forces de canvi generen noves oportunitats i condicions que poden fer possible més progrés i a la vegada una major resiliència ambiental, econòmica i social? Quins llindars de risc són assumibles per delimitar un espai d’actuació a favor d’un desenvolupament sostenible?
Elements com l’energia, l’aigua, la garantia alimentària i ús de recursos propis, i la circularitat de materials i residus constitueixen els pilars constructors de qualsevol model de desenvolupament alhora que en són factors limitants. Al mateix temps la societat actual cada cop és més conscient que el progrés no ho és si posa en risc tres valors fonamentals com la cohesió social, la qualitat de vida de les persones i el manteniment i millora de la biodiversitat.
Quins són els escenaris plausibles de disponibilitat d’aigua, d’energia i d’alimentació?
Quines seran les necessitats tenint en compte l’evolució demogràfica? Com obtindrem aquests recursos? Des d’una perspectiva antropològica, demogràfica i climatològica, què farem, quants serem, com estarem distribuïts, com ens mourem i en quines condicions viurem?


9:00 Inauguració. Marta Subirà, Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat [video]


9:10 Sessió 1 Límits i cicles. Elements constructors limitants. Circularitat. “Menys és més”. [video]

Nova agricultura i sostenibilitat [pdf] [video]
Montserrat Viladrich | Economista. Catedràtica d’Administració d’ Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals (UdL)

Millores o miratges. Perspectiva de cicle de vida [pdf] [video]
Pere Fullana | Enginyer IQS. Director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic (ESCI-UPF)

Nous paradigmes per a la gestió de l'aigua en el segle XXI [pdf] [video]
Lluís Sala | Biòleg. Cap d'Abastament i Reutilització del Consorci de la Costa Brava


10:00 Debat. [video]

Josep Maria Tost (relator/moderador) | Director de l’Agència de Residus de Catalunya


10:40 Pausa

11:00 Sessió 2 Xarxes i autosuficiència. Transició i dependència energètica i de recursos. [video]

Digitalització de l’Energia: sense dades no hi ha transició [pdf] [video]
Pep Salas | Doctor per la UPC. Soci fundador de SmartGrid.cat

El vector emmagatzematge i la reacció territorial davant la transició energètica [pdf] [video]
Montserrat Mata | Enginyera industrial. Presidenta d’EMELCAT

Xarxes, ecosistemes i creativitat: cap a nous models proactius de desenvolupament sostenible avançat [pdf] [video]
Manuel Gausa | Arquitecte. Catedràtic de l’Escola d’Arquitectura de Gènova (UNIGE)


11:50 Debat [video]

Joan Josep Escobar (relator/moderador) | Cap de la Divisió de Gestió Energètica de l'Institut Català d'Energia (ICAEN)


12:30 Pausa 


12:50 Sessió 3 Vulnerabilitat i resiliència. Diagnosi i factors de canvi. [video]

Vulnerabilitat i món rural  [video]
Lourdes Viladomiu | Economista. Professora d’Economia del desenvolupament. (UAB)

Aigua, energia i canvi climàtic: una visió global amb accent català [pdf] [video]
Carles Ibáñez | Biòleg. Cap del programa d’ecosistemes aquàtics de l’IRTA

La salut com a motor de canvi; de la ciutat grisa a la verda [pdf] [video]
Jordi Sunyer | Metge. Investigador de ISGlobal, Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut (UPF) 


13:40 Debat. [video]

Mercè Rius (relatora/moderadora) | Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

14:20 Cloenda

 

#CatFuturVerd

 

 

Data d'actualització:  07.03.2017