Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Referits principalment a plans, projectes i models de gestió del territori i la mobilitat.

Eixos temàtics de Medi ambient i Sostenibilitat

Referits principalment a plans, projectes i models de gestió del medi ambient.

Eixos instrumentals

Relacionats amb aspectes instrumentals o tecnològics comuns a diferents activitats.

Eixos transversals

Amb una visió integrada de territori i sostenibilitat.

Eixos complementaris

Relacionats amb l'organització i la gestió de les activitats d'RDI pròpies, que serveixen de suport als eixos temàtics i transversals.