La Generalitat de Catalunya col·labora amb governs estatals i regionals d'arreu del món i desenvolupa acords de cooperació bilateral d'interès mutu. El Departament estableix relacions bilaterals en el seu marc competencial

Al llarg dels anys, el Govern de Catalunya ha desenvolupat relacions amb diversos països per criteris de proximitat, de vincles econòmics, culturals i de realitats polítiques comunes.

Flandes és un país amb una alta capacitat legislativa, com Catalunya, amb la qual manté importants relacions comercials. Van signar un acord de col·laboració que prioritza la coordinació de les polítiques ambientals i les agendes internacionals en comú en àmbits com la gestió de residus, la qualitat de l'aire i el canvi climàtic.

Gal·les i Catalunya tenen característiques sociopolítiques similars i han signat un protocol de cooperació en diversos àmbits, a més d'impulsar polítiques de desenvolupament sostenible en el marc de la xarxa de governs regionals per al desenvolupament sostenible (nrg4SD).

El Quebec té una llarga trajectòria de col·laboració amb Catalunya i actualment treballen conjuntament en una àmplia diversitat de temes. Concretament, en les polítiques ambientals regionals, impulsen l'intercanvi d'experiències, d'informació i el treball conjunt sobre el canvi climàtic en el marc de l'agenda climàtica internacional i les xarxes globals com el Climate Group o la nrg4SD.

Argentina i Catalunya han compartit processos històrics i tenen lligams culturals forts. Actualment han signat un acord de col·laboració que, entre altres qüestions, preveu el treball per compartir coneixement i experiències en la gestió de residus.

Andorra comparteix un veïnatge i una tradició cultural i lingüística amb Catalunya que ha creat uns vincles estrets. La col·laboració entre tots dos és molt àmplia i en molts temes, com ara el medi ambient, el patrimoni natural i l'agricultura, en què desenvolupen polítiques ambientals especialment orientades a les temàtiques transfrontereres; la conservació de la biodiversitat i la gestió d'espais naturals protegits, o la gestió integrada de conques hidrogràfiques, residus i canvi climàtic.

Data d'actualització:  19.11.2010