Els reptes ambientals de la humanitat i les conferències per tractar-los han evidenciat la necessitat de crear organismes que vetllessin per aquestes qüestions de manera continuada.

Com a resultat de la Conferència sobre el Medi Ambiental Humà (Estocolm, 1972) es va crear el Programa de les Nacions Unides per al medi ambient. De la mateixa manera, a la Conferència de la Terra (Rio de Janeiro, 1992) es va crear la Comissió per al Desenvolupament Sostenible per vetllar per la implementació de l’Agenda 21.

Aquestes iniciatives han permès la creació d’organismes que vetllen i fan un seguiment dels acords presos, però també coordinen projectes i proposen noves alternatives.

El Programa de les Nacions Unides per al medi ambient, creat el 1972, es fa càrrec de la coordinació de les estratègies de protecció del medi ambient en el sistema de les Nacions Unides.

La Comissió per al Desenvolupament Sostenible, creada el 1992, es fa càrrec del seguiment i la implementació de l’Agenda 21 aprovada a Rio de Janeiro el 1992.

La UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Cultura i la Ciència) es fa càrrec dels programes d’educació ambiental i d’aigua dins de les Nacions Unides.

La FAO (Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura) fa un seguiment dels boscos, els sòls i les pesqueries i també elabora propostes per a la seva conservació.

El Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament (PNUD) coordina programes i projectes per al desenvolupament econòmic, social i ambiental de les persones arreu del món.

El Banc Mundial és un organisme de les Nacions Unides que fa un extens treball de monitorització de molts aspectes, fins i tot dels ambientals, amb informes molt destacables. El Banc Mundial finança projectes arreu del món de manera coordinada amb els estats.

El Fons Mundial per al Medi Ambient (GEF, per les sigles en anglès) és un organisme internacional que atorga ajuts per al finançament de projectes ambientals transnacionals.

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) reuneix les principals economies mundials i fa propostes de polítiques per a la millora econòmica als països que en formen part i a tot el món.

Data d'actualització:  15.12.2015