• Imprimeix

Projectes europeus amb participació del Departament

Projectes de cooperació territorial del període 2014-2020

Programa de Cooperació Territorial Transfronterer POCTEFA (Espanya- França- Andorra)

Programa de cooperació territorial que pretén reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera Espanya- França- Andorra.

1a convocatòria:

Projecte

Títol operació

Unitat DTES

GREEN

Gestió en xarxa dels espais naturals dels Pirineus, per tal d’enfortir la seva capacitat d’actuar conjuntament en la preservació de la biodiversitat pirinenca en coherència amb el desenvolupament socio-econòmic dels territoris rurals. Els espais on es preveu desenvolupar les activitats son l’Alt Pirineu, Aigüestortes, Cadí, i Capçaleres del Ter i Freser.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 

Cap de fila: FORESPIR (Catalunya/ Midi Pyrénées)

CLIM’PY

Caracterització de l’evolució del clima i provisió d’informació per l’adaptació en els Pirineus.

Servei Meteorològic de Catalunya

 

Cap de fila: Universitat de Zaragoza (Aragó)

OPCC-2

Desenvolupament i execució en cooperació de l’estratègia de l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic.

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

 

Cap de fila: Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus

 

2a convocatòria:

Projecte

Títol operació

Unitat DTES

ADN PYR

Projecte de valorització del patrimoni pirinenc i de cooperació de la Xarxa Educació Pirineus Vius

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Cap de fila: Lliga per a la Protecció de les Aus a França (LPO)

POCRISC

Per una cultura comú del risc sísmic

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Cap de fila: ICGC

ConnECT

Afavorir la mobilitat dels habitants de l’Espai Català Transfronterer. Constituir una veritable xarxa de transport públic transfronterer d’autobusos a destinació i adaptada a les necessitats de les persones.

Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat

Cap de fila : Direcció General de Transports i Mobilitat

EPirEMed

Experiències pirinenques, emocions mediterrànies

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

 Cap de fila: FGC

TRAILS

Links intermodals transnacionals cap a la sostenibilitat

CIMALSA/Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat

 Cap de fila:  CIMALSA

Programa de Cooperació Transnacional de l'espai MED

El programa de cooperació transnacional MED permetrà fomentar l'activitat econòmica i el potencial logistic de la zona del Mediterrani.

Projecte

Títol operació

Unitat DTES

MEDYCLETOUR

Ruta ciclista mediterrània per al turisme litoral sostenible (Ruta Eurovelo)

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat

 

Cap de fila: Junta d’Andalusia

GO SUMP

Sustainable urban mobility plans and measures in the MED.

Objectiu: Millorar les mesures i els plans de mobilitat urbana sostenible a la Mediterrània.

Direcció General de Transports i Mobilitat

 

Cap de fila: Ajuntament de Màlaga

Premi CESBA

Common European Sustainable Built Environment Assessment.

Objectiu: Creació d'un sistema d'avaluació de la sostenibilitat de barris i àrees urbanes. 

Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori

 

Informació relacionada

Programa de Cooperació Interregional INTERREG EUROPE

El programa de cooperació INTERREG EUROPE té l'objectiu d'intercanviar experiències i coneixement amb la finalitat de millorar les polítiques de desenvolupament regional, i programes regionals europeus d'Inversió per al Creixement i l'Ocupació.

1a convocatòria:

Projecte

Títol operació

Unitat DTES

BID- REX

Biodiversitat de decisions: millorar el valor natural a través de la millora de les polítiques de desenvolupament regional. Pretén generar metodologies de treball i establir xarxes d’intercanvi entre diferents observatoris de biodiversitat i crear un observatori de biodiversitat català.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 

Cap de fila: Servei Ambiental (Euskadi)

LAST MILE

Millorar la mobilitat de turistes i residents a les zones de baixa densitat de població/ muntanya a on l’oferta de transport públic és baixa. Millorar l’oferta del transport públic adaptant-la a la demanda, fent-la més flexible.

Direcció General de Transports i Mobilitat

 

Cap de fila: Agència de Medi Ambient d’Àustria

 

2a convocatòria:

Projecte

Títol operació

Unitat DTES

SCHOOL Chance

Mobility challenge in regional policies. Promoure les polítiques que recolzen sistemes de transport cap a una mobilitat sostenible dels nens a les escoles. L’objectiu és l’intercanvi de bones pràctiques que es tradueix en plans i polítiques regionals que promoguin la reducció de les emissions de carboni en els viatges de mobilitat escolar.

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat

 

Cap de fila: Ajuntament de Girona

CircE

European regions toward circular economy. Anàlisi, que està portant a terme la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat juntament amb ACCIO, d’avaluació dels beneficis que es poden derivar d’implantar l’economia circular als sectors econòmics líders de Catalunya.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 

Cap de fila: Regió de Lombardia

ENHANCE

Emas as a nest to help and nurture the circular economy. Intercanviar les millors pràctiques de polítiques de suport a la implantació de l’EMAS. Aquest objectiu busca integrar al màxim l’EMAS en la legislació ambiental clau europea, nacional i regional com a una eina bàsica per a una economia circular i ecoinnovadora.

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

 

Cap de fila: DTES

ECOWASTE4 FOOD

Pretén aconseguir canvis a les polítiques europees de gestió dels aliments i lluitar contra el malbaratament alimentari.

Agència de Residus de Catalunya

 

Cap de fila: ARC

 

Programa LIFE

Instrument financer de la UE (Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea) dedicat al medi ambient i l'acció pel clima.

Projecte

Títol operació

Unitat DTES

Situació actual

LIFE MEDACC

Projecte liderat pel DTES

Provar solucions innovadores orientades a adaptar els nostres sistemes agroforestals i urbans als impactes del canvi climàtic. Els espais on es preveu desenvolupar aquestes activitats són: Cadí, Aigüestortes, Capçaleres del Ter i del Freser, Aiguamolls de l'Empordà i Albera- Cap de Creus.

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

 

Cap de fila: Oficina Catalana de Canvi Climàtic

Aprovat

execució (2013-2018)

LIFE MIGRATOEBRE

Projecte liderat pel DTES

Recuperació de peixos migradors i millora de la gestió al tram final del Riu Ebre. L'espai on es preveu desenvolupar aquestes activitats es el Delta de l'Ebre.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 

Cap de fila: Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre

Aprovat

execució (2014- 2018)

LIFE PIROSLIFE

Projecte liderat pel DTES

Consolidar el futur de l’os bru als Pirineus en un marc de diàleg i col·laboració amb les persones, entitats i institucions que fan possible el desenvolupament d’aquest territori de muntanya. Els espais on es preveu desenvolupar aquestes activitats són: Alt Pirineu, Aigüestortes, Capçaleres del Ter i del Freser.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 

 

Aprovat

execució (2014- 2018)

LIFE EBRO ADMICLIM

Desenvolupar accions d’adaptació i mitigació al canvi climàtic en el Delta de l’Ebre.

Oficina Catalana de Canvi Climàtic

Agència Catalana de l’Aigua

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Cap de fila: IRTA

Aprovat

execució (2014-2018)

LIFE CLIMARK

Mercat de crèdits climàtics a partir de la gestió forestal.

Promoure la gestió forestal mitigadora a través del disseny d'un mercat local de crèdits climàtics definits a través d'una concepció integradora de la gestió forestal.

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Cap de fila: Centre de la Propietat Forestal

Aprovat

execució (2017-2021)

LIFE PLETERA

Restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, amb la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat ecològica, fer-ne difusió de l’espai i incrementar la capacitat de fixació de carboni d’aquests sistemes costaners (reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera). L'espai on es preveu desenvolupar aquestes activitats es el Montgrí- Medes- Baix Ter.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 

Cap de fila: Ajuntament de Torroella de Montgrí

Aprovat

execució (2014- 2018)

LIFE LimnoPirineus

Millora de l’estat de conservació d’espècies i hàbitats aquàtics d’interès europeu de l’alta muntanya dels Pirineus.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

IDAPA  

Cap de fila: Centre d’estudis avançats de Blanes, Agència Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Aprovat

execució (2016-2018)

LIFE Potamo Fauna

Té per objectiu la conservació de fauna fluvial d’interès europeu de la Xarxa Natura 2000 a les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 

Cap de fila: Consorci per a l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i Porqueres

Aprovat

execució (2016-2018)

LIFE TRITÓ DEL MONTSENY

La Diputació de Barcelona, com a gestora del Parc Natural del Montseny, pretén efectuar un pla per protegir i recuperar aquesta espècie. L’actuació es preveu desenvolupar en el Montseny, espai natural protegit, on és endèmica l’espècie.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 

Cap de fila: Diputació de Barcelona

Aprovat

execució (2017-2020)

LIFE REDCAPACITA 2000

Gestió d'habitats forestals mediterranis a la Xarxa Natura 2000.

Direcció General de Polítiques Ambiental i Medi Natural

Aprovat

execució (2014-2018)

LIFE TRIVERS

Mètode per a l’establiment de l’estat dels rius temporals i efímers propis del clima mediterrani. Millorar la gestió dels rius temporals mitjançant una eina informàtica TREHS per implementar la Directiva del marc de l’aigua i que serveixi per elaborar els Plans de gestió de conca i avaluació de l’efectivitat de les mesures implementades a rius del sud d’Europa.

ACA

Aprovat

execució (2014- 2018)

EWWR

Involucrar tots els actors en programes de comunicació en la reducció de les quantitats de residus municipals a Europa.

ARC

Aprovat

execució (2013- 2018)

LIFE RELEACH

Disminució de l’impacte ambiental en la gestió de residus: tractament innovació lixiviats, processos de transformació dels restos en compost i líquid.

ARC

Aprovat

execució (2014-2017)

LIFE CLINOMICS

Es proposa posar en marxa nous processos d’inversió de les entitats públiques, especialment dels municipis i de les empreses privades dels sectors escollits, que disminueixin la seva vulnerabilitat, s’avancin als impactes climàtics i augmentin la seva resiliència.

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Aprovat

execució (2016-2019)

FUTUR AGRARI

Projecte per posar en pràctica les tecnologies existents de gestió i tractament de dejeccions ramaderes en zones de Catalunya que tenen una elevada concentració ramadera i estan designades com a zones vulnerables.

ARC

Aprovat

execució (2013-2018)

PROJECTE REWINE

Projecte per promoure la reutilització d'ampolles en el sector del vi, per tal de reduir la generació de residus, els gasos amb efecte d'hivernacle i estalviar costos

ARC

Aprovat

execució (2016-2019)

DELTA LAGOON

Millorar l'estat ecològic de dues llacunes costaneres al Delta de l'Ebre, l'alfacada i la tancada, mitjançant la restauració de l'hàbitat i l'aplicació de mesures de gestió.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Acabat

execució (2010-2017)

Radio electric Governance

Polítiques mediambientals i de comunicacions electròniques per la monitorització, gestió i desplegament ordenat de les infraestructures de radiocomunicació a Catalunya.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Acabat

execució (2010-2014)

REMENBRANE

Basat en la recuperació de membranes d’osmosis inversa en el seu final de vida.

ARC

Acabat

execució (2014-2015)

 

Programa Horizon 2020

Nou instrument de finançament europeu del període 2014-2020 per a projectes de recerca i desenvolupament de la Comissió Europea que substitueix l'anterior 7è programa marc R+D.

Projecte

Títol operació

Unitat DTES

EUROTRAVEL

Desenvolupament d’una plataforma oberta i processos que eliminin les barreres a la intermodalitat, permetin considerar tots els mitjans de transport i efectuar reserves i compres amb eines que aprofiten plataformes de IT i sistemes actuals de reserves.

FGC

DARTHVADER

Desenvolupament d’un demostratiu que permeti validar el bon comportament dels LiCap (Ultracapacitors /supercondensadors de liti) instal·lats en explotacions ferroviàries de forma que el teòric doble estalvi energètic, via reducció de consums totals i reducció de potència contractada, avala el pla de negoci i el seu llançament al mercat com un producte industrial.

FGC

HERMES

Desenvolupament de material mòbil per al transport de mercaderies amb materials i dissenys que permetin transportar minerals, cereals i altres matèries primeres sense necessitat de disposar de vagons específics. Presentar alternatives logístiques que minimitzin els transvasaments de les mercaderies i n’agilitin la càrrega i descàrrega de forma que es redueixin els temps globals de transport i els costos.

FGC

AUGGMED

Desenvolupament d’entorns virtuals de formació com a eines per a preparar els cossos i les forces de seguretat, i altres agents implicats en els esdeveniments excepcionals, per als quals és difícil efectuar formació/ entrenament en situacions reals, més enllà de l’anàlisi posterior de l’actuació. Consta de 3 nivells de desenvolupament que van de formació local en PC, fins la realitat virtual immersiva, amb mobilitat i retroalimentació tàctil.

FGC

ANYWHERE

Enhancing emergency management and response to extreme weather and climate event.

Promoure a administracions i ciutadania per poder anticipar-se i respondre proactivament davant d’esdeveniments meteorològics extrems. Aquesta eina pretén donar suport a la coordinació en temps real a les autoritats i gestors d’emergències, anticipant els impactes abans de la seva ocurrència.

ACA

DECISIVE

Proposa canviar l’actual metabolisme urbà de la matèria orgànica, de l’energia i dels bioresidus per a una economia més circular i avaluar els impactes d’aquests canvis en tot el cercle de la gestió de residus.

ARC

 

Data d'actualització:  24.07.2018