• Imprimeix

R+D 2007-2013

El 7è Programa Marc és el principal instrument de finançament de la UE per impulsar projectes de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació.

El 7è Programa Marc neix amb l'objectiu de millorar la competitivitat en l'àmbit comunitari mitjançant el finançament d'activitats d'R+D en règim de col·laboració transnacional, entre empreses i institucions de recerca procedents tant de països de la UE i d'estats associats com de tercers països.

 

 

Projectes en els quals participa el DTES

PROJECTE MYWAY:

Participació de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat. 

Mobilitat Sostenible, intermodalitat del transport públic en les ciutats intel·ligents. Aplicació de les bones pràctiques del programa MOUTE de la Generalitat de Catalunya.

PROJECTE GATEWAY:

Participació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Disseny de sistemes de senyalització i software intel·ligent que simula el comportament de les persones en situacions d'emergència que requereixen l'evacuació de les estacions ferroviàries

Enllaç del programa

PROJECTE SUPERHUB:

Participació de l'ATM.

Disseny d'una plataforma oberta que recopila dades en temps real de fonts possibles de mobilitat sostenible per informar els usuaris.

Enllaç del programa

PROJECTE WATERP:

 Participació de l'ACA.

Sistema de planificació de recursos per a la gestió d'aigua

 

PROJECTE OPTIMEDAR:

Participació de l'ACA.

Gestió eficient d'estacions depuradores d'aigües residuals petites i mitjanes

PROJECTE ESESH:

Participació de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

Serveis innovadors i tecnologies de la informació per la sensibilització dels usuaris i la gestió energètica d'edificis d'habitatge social.

PROJECTE CAMPOBALL:

 Participació de l'ARC.

Nou sistema per al mesurament en línia de la temperatura  i humitat durant el compostatge.

BAT4MED:

Participació de l'ARC.

Identificar les millors tècniques disponibles dels sectors industrials del Marroc, Egipte i Tunísia amb més benefici del medi ambient.

Data d'actualització:  14.03.2017