• Imprimeix

Horizon 2020

El programa H2020, amb un pressupost de 78.600 milions d’euros, és el nou instrument de finançament europeu per a projectes de recerca i desenvolupament de la Comissió Europea que substitueix el 7è Programa Marc, que va estar vigent entre el 2007 i el 2013.

La transversalitat d’aquest programa permet impulsar projectes innovadors vinculats a l’economia verda, el canvi climàtic o el medi ambient (economia circular, smart cities...)

Un exemple d’això és el projecte Schuman, en el que participa el DTES mitjançant la DG de Qualitat Ambiental, presentat recentment i que té per objectiu la creació de ciutats més sostenibles i resilients mitjançant la gestió de solucions basades en la naturalesa (NBS) amb les infraestructures verdes com a eix principal. Un dels punts de partida és analitzar com la infraestructura verda pot contribuir a la millora del medi ambient urbà a través de les accions de mitigació. Així mateix l’estudi abastarà les implicacions de NBS per a la salut i el benestar, identificant les millors pràctiques que es poden incloure en la planificació espacial i el desenvolupament urbà.

El programa europeu marc de recerca i innovació durant el període 2014-2020 conté actuacions de suport a la ciència, d’enfortiment en el lideratge industrial en innovació, la lluita contra el canvi climàtic, el desenvolupament del transport i mobilitat sostenible i les energies renovables més competitives.

Horizon 2020

Projecte

Títol operació

Unitat DTES

Situació actual

EUTRAVEL

(Optimodal European Travel Ecosystem). Desenvolupament d’una plataforma oberta de dades i processos que eliminin les barreres a la intermodalitat, permetin considerar tots els mitjans de transport, (Avió, tren, ferry, bicicleta, autobús, tramvia)   i efectuar reserves i compres amb eines que aprofiten plataformes de IT i sistemes actuals de reserves

FGC

 

Aprovat

DARTHVADER

(Demonstration of an energy absorver in Retrofitted Traction power stations for handling.) Desenvolupament d'una versió de demostració que permeti validar el bon comportament dels LiCap (Ultracapacitors/supercondensadors de liti) instal·lats en explotacions ferroviàries (subcentrals), de forma que el teòric doble estalvi energètic, via reducció de consums totals i reducció de potència contractada, avala el pla de negoci i el seu llançament al mercat com un producte industrial

FGC

Aprovat

HERMES

Desenvolupament de material mòbil per al transport de mercaderies amb materials i dissenys que permetin transportar minerals, cereals i altres matèries primeres sense necessitat de disposar de vagons específics. Presentar alternatives logístiques que minimitzin els transvasament de les mercaderies i n’agilitin la càrrega i descàrrega de forma que es redueixin els temps globals de transport i els costos

FGC

Aprovat

AUGGMED

(Automated Serious Game Scenario Generator for Mixed Reality Training). Desenvolupament d’entorns virtuals de formació (Virtual Training Environment i Serious Games) com a eines per a preparar els cossos i les forces de seguretat, i altres agents implicats en els esdeveniments excepcionals, per als quals és difícil efectuar formació/entrenament en situacions reals, més allà de l’anàlisi posterior de l’actuació. Consta de 3 nivells de desenvolupament, que van de la formació local en PC fins la realitat virtual immersiva, amb mobilitat i retroalimentació tàctil.

FGC

Aprovat

5G PICTURE

Desenvolupar una infraestructura convergent fronthaul i backhaul integrant solucions avançades per xarxes òptiques sense fils amb connexió 5G

FGC

Aprovat

INTERMODEL

Pretén desenvolupar una plataforma de decisió integrada per al disseny i planificació de terminals logístiques intermodals que permeti una reinvenció del model actual de transport.

FGC

Aprovat

ANYWHERE

EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Event.

Pretén ajudar a Administracions i ciutadania a anticipar-se i respondre proactivament davant d’events meteorològics extrems (tempestes, inundacions, sequeres, onades de calor, focs forestals...). Aquesta eina pretén donar suport a la coordinació en temps real a les Autoritats i gestors d’emergències, anticipant els impactes abans de la seva ocurrència.

ACA

Aprovat

DECISIVE

Proposa canviar l’actual metabolisme urbà de la matèria orgànica, de l’energia i dels bioresidus pèr a una economia més circular i avaluar els impactes d’aquests canvis en tot el cicle de la gestió de residus.

ARC

Aprovat

4RinEU

Promou conceptes tecnològics basats en la renovació profunda d'edificis residencials en la UE.

AHC

Aprovat

PLUG-N-HARVEST

Renovació energètica en edificis residencials i no residencials a costos mínims d'instal·lació i costos operatius.

AHC

Aprovat

HOUSEFUL

Innovació per una economia circular en el sector de l'habitatge.

AHC

Aprovat

EDI-NET

Millora de la gestió sostenible d'energia i aigua a la ciutat o regió.

SHUT

Aprovat

 

Data d'actualització:  31.10.2018