• Imprimeix

Connecting Europe Facility

És un mecanisme de la Comissió Europea per a tot el període de programació 2014-2020, destinat a inversions estratègiques en infraestructures de transports, energia i internet. L'objecte és vetllar pel correcte funcionament del mercat únic i impulsar el creixement sostenible, la competitivitat i l'ocupació en tota la UE.

L'objectiu principal de l'instrument Connecting Europe Facility és completar la Xarxa Transeuropea i els seus corredors.

Aquest instrument inclou tres programes: Transports, Telecomunicacions i Energia.

Enllaç Inea (Innovation and Networks Executive Agency)

Data d'actualització:  26.01.2015