Informació i documentació sobre l'acció exterior, els diferents programes i iniciatives comunitàries on es troben inclosos els projectes del Departament i la cooperació al desenvolupament.