És natura

Entre els mesos de març i maig de 2017 s’ha organitzat el procés de participació ciutadana per posar a disposició del públic uns document inicials de l’Estratègia (document base i document esborrany d’objectius i d'accions) i per recollir les aportacions dels sectors que hi estan més vinculats i de la ciutadania en general.

S’han realitzat reunions informatives adreçades a col·lectius específics i sessions obertes. D’aquestes sessions obertes se n'han fet unes primeres de caràcter informatiu (sessions informatives territorials), arreu de Catalunya, i unes segones de participatives (sessions de debat), a Barcelona, per treballar i debatre la proposta de continguts.

A més a més, es van habilitar dos formularis de propostes per poder fer arribar totes aquelles aportacions en relació amb els objectius estratègics, els objectius operatius i les accions de l’Estratègia.

Totes les aportacions s’estan valorant a l’hora de redactar el document final.