• Imprimeix

Consulta pública prèvia a l'elaboració de textos normatius

Amb l'objectiu de copsar l'opinió de la ciutadania en general i dels subjectes i les organitzacions representatives potencialment afectats en cada cas, en aquest apartat s'informa sobre la normativa que el Departament té previst elaborar. Amb aquesta publicació es dóna compliment a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que a l'article 133.1 preveu l'exigència d'una consulta prèvia a la redacció d'avantprojectes de llei o projectes de reglament (decrets i ordres),