• Imprimeix

Consells socials i ens de participació ciutadana

La participació activa en les polítiques públiques és un dret de la ciutadania, tant en el procés d'elaboració, com en el d'execució i el de seguiment d'una determinada política. Entenem aquesta participació no només com un procés d'informació pública o de consulta, sinó com un procés de debat i deliberació i diàleg amb la ciutadania. Una participació amb una capacitat real d'influència que permet avançar cap a una democràcia deliberativa.

Distingim entre:

  • Processos de participació, espais temporals que tenen com a objectiu recollir les aportacions de la ciutadania en relació amb una temàtica concreta.
  • Espais estables de participació (consells socials i ens de participació ciutadana), òrgans de l'Administració amb àmbits de debat permanents que faciliten el debat de caràcter estratègic a escala sectorial, amb representants de la societat civil organitzada. Són espais en què només podem participar els membres.

A continuació trobareu tots els espais estables de participació ciutadana vigents del Departament: