• Imprimeix

Conveni Aarhus: Informe nacional de compliment (INC)

El Conveni sobre l'accés a la informació, la participació pública i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient, realitzat a Aarhus el 25 de juny de 1998 i ratificat per Espanya el desembre de 2004, obliga als Estats que en formen part a informar del seu compliment mitjançant la presentació de l'anomenat Informe Nacional de Compliment.

El Conveni reconeix que una protecció adient del medi ambient és essencial per al benestar de les persones, per gaudir dels drets fonamentals i, en particular del dret a la vida. Les persones tenen dret a un medi ambient que els permeti assegurar la seva salut i benestar així com el deure de protegir-lo i millorar-lo. Per això, els ciutadans han de tenir accés a la informació, estar facultats per a participar en la presa de decisions i tenir accés a la justícia en relació amb el medi ambient.

Les administracions públiques relacionades amb el medi ambient hauran d'informar periòdicament sobre les seves activitats de compliment de les obligacions del Conveni a través del formulari establert conforme la Decisió I/8, el qual consisteix en una exhaustiva revisió del compliment, paràgraf a paràgraf, de tots els articles del Conveni.

Data d'actualització:  24.04.2012