• Imprimeix

Estat del medi

La informació ambiental engloba la qualitat de l'aire, de l'aigua, dels boscos, del sòl..., és a dir, tot el que pot afectar el medi ambient i de retruc a la salut de la ciutadania. Per això, es posa a l'abast de tothom un conjunt de dades estadístiques o de dades reals de l'estat del medi. També hi ha diverses aplicacions a través de les quals es poden realitzar consultes en línia per extreure'n dades sobre informació específica.