• Imprimeix

Dret d'accés a la informació ambiental

L'accés a la informació ambiental està regulat per la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. La ciutadania té el dret de rebre informació ambiental per qualsevol canal sol·licitat, o bé la pot consultar a través de la pàgina web, amb l'objectiu de poder gaudir d'un medi ambient saludable i complir el deure de respectar-lo i protegir-lo. En aquesta pàgina coneixereu els vostres drets i sabreu com fer sol·licituds d'informació ambiental.