Distintius

El distintiu ambiental per a vehicles (o etiqueta) és un adhesiu que permet identificar visualment els vehicles que emeten menys contaminants a l’atmosfera.

En realitat és la transposició, a través d’una simbologia plasmada en una etiqueta, de la classificació de tots els vehicles en funció de la contaminació que emeten, segons que figura al  Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico en función de las emisiones.

L’etiqueta permet discriminar positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient, gestionar la mobilitat a les zones de baixes emissions de les aglomeracions urbanes, i aplicar les restriccions de trànsit en cas d’episodis ambientals de contaminació. És a dir, permet identificar visualment els vehicles que poden circular encara que hi hagi restriccions de circulació per motius ambientals.

Els vehicles més antics i contaminants no poden obtenir el distintiu ambiental. Pel que fa a les motos, actualment només les motos elèctriques la poden obtenir.

Com puc saber si el meu vehicle té dret al distintiu? Quin distintiu li correspon?

La Dirección General de Tráfico està trametent una carta als propietaris de vehicles amb dret al distintiu ambiental amb instruccions i l’etiqueta que els correspon.

Tanmateix, si encara no heu rebut l’etiqueta i teniu dubtes sobre si us correspon o no tenir-la, podeu consultar-ho a la web de la DGT mitjançant el número de matrícula.

És obligatori posar el distintiu? On s’ha de posar?

La col·locació del distintiu és voluntària. Tanmateix es recomana posar-lo, atès que és un indicador de discriminació positiva que facilita la identificació ràpida dels vehicles més poc contaminants.

Si el vehicle disposa de parabrises davanter s’ha de col·locar a l’angle inferior dret del parabrises. Si el vehicle no té parabrises es pot posar a qualsevol altra part visible.

Data d'actualització:  15.09.2017