Escola de Sobreestants d'Obres Públiques

Tràmits administratius

Curs
Preinscripció
Matrícula
CFGS Projectes d'obra civil
Del 29 de maig al 7 de juny de 2018
Del 18 al 23 de juliol 

 

Horari lectiu pel matí

Nota: Encara que hagi passat el període de matriculació contacteu amb l'Escola per si hi ha encara places.

Tant la preinscripció com la matrícula es poden fer trucant a l'escola o bé mitjançant el web Estudiar a Catalunya.

Formació Professional

Matrícula dels cicles de grau superior de formació professional (LOE) dependents del departament d'Ensenyament impartits en els centres.

  • Per curs: 360 €
  • Per unitat formativa: 25 €
  • Mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 €

A més de les bonificaions i exempcions generals que s'apliquen a aquests preus públics, s'estableix bonificació del 50% per a les persones que, en el curs acadèmic actual o en l'anterior, hagin obtingut una beca o un ajut de l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultutra i Esports; i l'exempció del pagament a persones subjectes a mesures privatives de llibertat, persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció i víctimes de violència de gènere. 

Informació relacionada

Títol  Preu
Tècnic (grau mitjà) 66,90 €
Tècnic superior (grau superior) 74,95 €
Reexpedició (expedició de duplicats): 16,55 € 

 

Bonificació del 50% de l'import per a:

  • Membres de família nombrosa de categoria general
  • Mendres de famílies monoparentals

 

Bonificació del 10% de l'import si la tramitació es fa telemàticament (en els casos que es pugui fer de manera telemàtica o presencial).

 

Bonificació del 100% de l'import per a:

  • Membres de família nombrosa de categoria especial
  • Víctimes del terrorisme (també cònjuges i descendents de la víctima)
  • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%
  • Infants o adolescents en acolliment familiar

Trobareu tota la informació sobre les proves d’accés al web del Departament d’Ensenyament.