En compliment de la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i del V Conveni general del sector de la construcció 2012/2015, s’ha creat la tarja professional de la construcció. Aquesta tarja és obligatòria des del 31 de desembre de 2011 per a tots els treballadors acollits al V Conveni de la Construcció i la seva obtenció beneficiarà tant als treballadors com a l’empresa, perquè podran acreditar i comprovar tota la formació rebuda i experiència laboral dels treballadors.

Per poder demanar la tarja s’ha d’acreditar la formació que marca el conveni:
Primer nivell - Formació inicial (8 hores)
Segon nivell - Formació per lloc de treball (10 hores) o per oficis (20 hores)

L’Escola de Sobrestants de Tàrrega està homologada com a centre de formació en matèria de prevenció de riscos laborals davant la Fundació Laboral de la Construcció per tal que la formació que imparteixi sigui reconeguda per l’obtenció de la tarja professional de la construcció.

Les persones que tinguin la formació de PRL de nivell Bàsic (50 o 60 hores) o nivell intermedi (300 hores) tenen convalidada la formació de primer nivell i 14 hores de la de segon nivell.

Data d'actualització:  30.08.2012