Convalidacions entre cicles

Trobareu tota la informació sobre convalidacions de cicles al web Estudiar a Catalunya.

Convalidacions a la universitat

Informació general sobre el reconeixement de crèdits entre determinats cicles formatius de grau superior de formació professional i estudis universitaris.

Estudis

Universitat de Lleida 

Estudi Universitari: Arquitectura tècnica

 • Càrrega lectiva total: 240 crèdits
 • Càrrega lectiva efectiva: 219 crèdits
 • Càrrega lectiva reconeguda: 21 crèdits

   

Codi
Assignatura
Crèdits
101411
Topografia i replantejaments
6 T
101423
Seguretat i salut
9 T
101422
Equips d’obra, instal·lacions i mitjans auxiliars
6 T

 


Universitat de Lleida | Realització i Plans d'obra

 

 • Càrrega lectiva total: 240 crèdits
 • Càrrega lectiva efectiva: 213 crèdits
 • Càrrega lectiva reconeguda: 27 crèdits

   

Codi  Assignatura
Crèdits
101411 Topografia i replantejaments
6 T
101423 Seguretat i salut
9 T
101422 Equips d’obra, instal·lacions i mitjans auxiliars
6 T
101421 Planificació, programació i control
6 T

 


Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa 

 

Estudi: Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners

 • Càrrega lectiva total: 240 crèdits
 • Càrrega lectiva efectiva: 216 crèdits
 • Càrrega lectiva convalidada: 24 crèdits

   

Assignatura de l'estudi universitari
Crèdits
Empresa
6 T
Expressió Gràfica
6 T
Pràctiques Externes
6 T
Topografia General
6 T


Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa | CFGS: Realització i Plans d'Obra

Estudi: Grau en Enginyeria de Recursos Minerals

 • Càrrega lectiva total: 240 crèdits
 • Càrrega lectiva efectiva: 216 crèdits
 • Càrrega lectiva convalidada: 24 crèdits

   

Assignatura de l'estudi universitari
Crèdits
Empresa
6 T
Pràctiques Externes
6 T
Prevenció de Riscos Laborals
6 T
Topografia General
6 T

 

Alternatives: obtenció de 2 títols en 3 anys

A l’Escola de Sobreestants hi ha la possibilitat d’obtenir dos cicles formatius de grau superior en 3 anys.

En ser de la mateixa família professional els dos cicles superiors que actualment estem impartint a l’escola (T.S. Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques en l’obra civil, Sobreestant d’Obra Civil i el T.S. en realització i plans d’Obra, Sobreestant d’Edificació), quan s’ha cursat i aprovat un d’aquest dos cicles, l’altre, es convalida una part i per tant es pot realitzar en un sol curs acadèmic, en lloc de dos.

Data d'actualització:  10.08.2012